BREAKING NEWS

#PR เปิดรับไอเดียโครงการพฤกษาชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคมจนถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทีมละ 3-5 คน ร่วมส่งแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม ใน "โครงการพฤกษา ชวนน้อง สร้างคุณค่าเพื่อสังคม" เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักสร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เปิดรับไอเดียเข้าประกวดฯ ตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ www.pruksacsr.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1739
อีกหนึ่งช่องทางสำหรับติดตามข่าวสาร คลิก >> Line@

Post a Comment