BREAKING NEWS

#PR กลุ่มทรู ร่วมงาน Startup Thailand & Digital Thailandกลุ่มทรู ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (แถวหลังที่ 6 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.อุตตม สาวนายน (แถวหลังที่ 7 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานและร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ "การขับเคลื่อน Startup & Digital ภูมิภาค เพื่อสร้างฐานสู่ไทยแลนด์ 4.0" โดยมี นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) รองประธานคณะผู้บริหาร ด้านพัฒนาการปฏิบัติการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมงานในฐานะพันธมิตรผู้สนับสนุนการจัดงาน ณ โถงชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม 6

ทั้งนี้ งาน "Startup Thailand & Digital Thailand” จะจัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559 ใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจต่อแนวคิดของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สาระสาคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในแต่ละภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
อีกหนึ่งช่องทางสำหรับติดตามข่าวสาร คลิก >> Line@

Post a Comment