Posts

Showing posts with the label วัด/ศาลเจ้า

Like กันนะ

พาเที่ยวญี่ปุ่น เข้าวัดอาซากุสะ (SENSOJI) วัดโคมแดงที่ใครๆต้องมาถ่ายรูป

ที่น่าเที่ยวในไทย ชมวัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่

พาเที่ยวญี่ปุ่น ชมวัดคิงกะกุ หรือศาลาทอง (Kinkaku-ji)

พาไปญี่ปุ่น ชมวัดกิงกะกุ หรือวัดศาลาเงิน