BREAKING NEWS

#PR กลุ่มทรู สานต่อโครงการ “Creating a Better Life for the Disabled”กลุ่มทรู สานต่อโครงการ “Creating a Better Life for the Disabled” มอบทรู สมาร์ท แท็บเล็ต 20 เครื่อง พร้อมแอพพลิเคชั่นเด็กพิเศษแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยิ้มสู้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

กลุ่ม ทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ และนายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ มอบ ทรู สมาร์ท แท็บเล็ต 20 เครื่องที่ติดตั้ง 4 แอพพลิเคชั่นเพื่อเด็กพิเศษ ได้แก่ Daily Tasks, Trace&Share, Communications และ Kare ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมของกลุ่มทรู แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อนำไปใช้ฝึกทักษะ เสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพแก่เด็กผู้พิการทุกประเภทให้แก่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยมี ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยิ้มสู้
อีกหนึ่งช่องทางสำหรับติดตามข่าวสาร คลิก >> Line@

Post a Comment