BREAKING NEWS

#PR โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 11”จรูญ มีธนาถาวร(ที่สี่จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  รักชนก โคจรานนท์(ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ พัชรา ทวีชัยวัฒนะ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมแถลงข่าวโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 11” สานต่อแนวคิด ปันความรู้สู่เด็กไทย พานักเรียนในสังกัดกทม เรียนรู้โบราณสถานรอบเกาะรัตน์โกสินทร์ และต่อยอดด้วยการปั้นยุวมัคคุเทศก์รุ่นใหม่ นำสื่อมวลชนเที่ยวในกิจกรรม “แชะ ชิม ชิล เสน่ห์บางกอก” พัฒนาศักยภาพผ่านการลงสนามจริง สู่มัคคุเทศก์มืออาชีพในอนาคต ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาที่ว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้
อีกหนึ่งช่องทางสำหรับติดตามข่าวสาร คลิก >> Line@

Post a Comment