BREAKING NEWS

#PR กิจกรรมแรกของ VIU ก็พาไปกระทบไหล่ศิลปินกันถึงเมืองนอกกันแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาประกาศกิจกรรมแรกของเรากันแล้วค่า หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ ใครสนใจอยากไปกระทบไหล่ศิลปินกันแบบติดขอบเวที ไปดูรายละเอียดการร่วมกิจกรรมด้วยกันด้านล่างนี้เลยค่า

ขั้นตอนการร่วมสนุก 
1.โพสรูปของคุณที่โชว์ความเป็นแฟนพันธุ์แท้ดาราและศิลปินเกาหลีมากที่สุด ในคอมเม้นใต้โพสนี้ >> FB:VIU Thailand (Comment ที่เว็บนี้เขาไม่นับนะ)
2.เล่าให้เราฟังกันซักนิดว่าทำไมถึงอยากไปงานนี้ เชียร์ใครเป็นพิเศษรึเปล่าและเพราะอะไรค่ะ
3.ใส่ชื่อ-นามสกุล ของตัวเอง พร้อม hashtag #VIUthailand

ระยะเวลาของกิจกรรม
- วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลาเที่ยงตรง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลาเที่ยงตรง

รายละเอียดของรางวัล
1.บัตร VIP เข้าชมงาน 2016 MAMA in Hong Kong
2.ตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก 1 คืน 1 รางวัล จำนวน 2 ที่นั่ง

รายละเอียดการจับรางวัล
1.จับรางวัลด้วยการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีเพียง 1 ท่านเท่านั้น
2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์กลับมาที่เพจ VIU Thailand พร้อมชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ และภาพที่เข้าร่วมสนุก ภายใน 3 ชั่วโมงหลังประกาศชื่อผู้โชคดี มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์จากการรับรางวัล

เงื่อนไขของกิจกรรม
1.ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีบัญชี facebook (Facebook Account)
2.ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม เช่น
-เจตนาสร้างบัญชี Facebook (Facebook Account) ใหม่เพื่อร่วมกิจกรรม โดยเจ้าของ Account นั้น เป็นคนๆ เดียวกัน หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
-การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่า มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู๋ในประเทศไทยและเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
4.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในการเดินทาง
5.ผู้ร่วมสนุกยินยอมให้ภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือในการออกสื่อต่างๆ
6.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
7.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
8.ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
9.พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
10.การตัดสินชี้ขาดของทีมงาน VIU Thailand ถือเป็นที่สิ้นสุด
11.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12.ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
13.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ไปหน้ากิจกรรม >> FB:VIU Thailand 
อีกหนึ่งช่องทางสำหรับติดตามข่าวสาร คลิก >> Line@

Post a Comment