BREAKING NEWS

#PR เฟดเอ็กซ์ ร่วมกับ มูลนิธิเซฟคิดส์ ประเทศไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการใช้ถนนและทางเท้าแก่เยาวชนไทยกรุงเทพฯ, 12 มกราคม 2560 - เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือของเฟดเอ็กซ์ คอร์ป บริษัทขนส่งรายใหญ่ที่สุดของโลก และมูลนิธิเซฟคิดส์ ประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “เฟดเอ็กซ์/เซฟคิดส์ วอล์ค สมาร์ท (FedEx / Safe Kids Walk Smart)  เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ถนนและทางเท้าของเด็ก เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โดยมีนักเรียนอายุ 9 – 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนและการเดินทางเท้าอย่างปลอดภัย

 กิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับกฎการข้ามถนน จากนั้น อาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนและทางเท้าอย่างปลอดภัยแก่นักเรียน  รวมถึงสาธิตวิธีการข้ามถนน และให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเสร็จสิ้นการอบรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการใช้ทางเท้าและข้ามถนนอย่างปลอดภัย

นายเดวิด คาร์เด็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า “กิจกรรม FedEx / Safe Kids Walk Smart ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ทางเท้าและข้ามถนนอย่างปลอดภัยในประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เฟดเอ็กซ์มุ่งมั่นและสนับสนุนโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับเด็กบนทางเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย”

 รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่คร่าชีวิตเด็กในประเทศไทย ทุกๆปีมีเด็กเสียชีวิตจากอุบิตเหตุบนท้องถนนประมาณ 2,000 คนและบาดเจ็บกว่า 72,000 คน[1] เราเชื่อว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนจะทำให้เด็กตระหนักถึงการความปลอดภัยในการใช้ถนนและทางเท้า และสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้”

ทั้งนี้ โครงการ FedEx / Safe Kids Walk Smart เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Walk This Way (วอล์ค ดีส เวย์) ซึ่งจัดโดยเฟดเอ็กซ์ และมูลนิธิเซฟคิด ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเท้าอย่างปลอดภัยให้กับเด็ก จนถึงปัจจุบันมีเด็กนักเรียนกว่า 133,997 คน และผู้ปกครองจำนวน 12,638 คนทั่วประเทศ เข้าร่วมและได้รับความรู้จากโครงการนี้
อีกหนึ่งช่องทางสำหรับติดตามข่าวสาร คลิก >> Line@

Post a Comment