Like กันนะ

ไฟไหม้ป่าเกิดจากสาเหตุอะไร ป้องกันได้ยังไงบ้าง

 


ไฟไหม้ป่าสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

 • การเผาไหม้ที่ไม่ระมัดระวัง เช่นการเผาขยะหรือการเผาอ้อยแบบไม่เป็นทางการ
 • การใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่มีปัญหาทางเทคนิคที่สามารถเกิดคลื่นไฟฟ้าได้
 • การเผาไหม้ที่เกิดจากการชนกันของรถหรือยานพาหนะที่ส่งเสียงเกือบจะไม่ได้รับการเตือนไว้ล่วงหน้า
 • สภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้งและมีอากาศร้อนจนเกินไปทำให้พื้นที่ป่าแห้งและแตกต่างตามฤดูกาล
 • การเผาไหม้เพื่อเปิดพื้นที่เพาะปลูกหรือเพื่อการขยายพื้นที่เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม


การป้องกันไฟไหม้ป่าสามารถทำได้โดยการดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้:

 • การควบคุมการใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร: การใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรต้องใช้อย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีปัญหาหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองความปลอดภัย
 • การตรวจสอบสภาพแวดล้อม: ตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้
 • การจัดการพื้นที่ป่า: การเก็บรักษาพื้นที่ป่าและการป้องกันการเผาไหม้ไม่ใช้ทางการ
 • การติดตั้งระบบดับเพลิง: การติดตั้งระบบดับเพลิงเช่นเครื่องดับเพลิงและสายส่งน้ำภายในพื้นที่ป่า เพื่อช่วยในการดับเพลิงในกรณีเกิดไฟไหม้
 • การสร้างความตระหนักในประชาชน: การสร้างความตระหนักและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้ป่าให้กับประชาชน เช่นการสร้างโปสเตอร์และเสียงสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ
 • การจัดการป่าวิถีชุมชน: การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าวิถีชุมชนในพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบของไฟไหม้ป่า

Comments